Srpski vojni pitomac sa sabljom
Period: 1885 - 1890
Id: 1561, Vlasnik: Miodrag Milovanović