Telegrafista Sava M. Stojanović
Datum: 0
Id: 735, Vlasnik: 0922