Učiteljica sa devojčicama
Period: 1905 - 1910
Id: 1842, Vlasnik: Miloš Jurišić