Mladić sa šeširom i štapom
Period: 1881 - 1890
Id: 424, Vlasnik: 0922
Mladić sa štapom
Period: 1881 - 1890
Id: 389, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1881 - 1890
Id: 381, Vlasnik: 0922
Oficir sa ordenom i medaljama
Period: 1881 - 1890
Id: 422, Vlasnik: 0922
Ružica sa šeširom
Period: 1881 - 1890
Id: 407, Vlasnik: 0922
Sima Lozanić
Naziv: Sima Lozanić
Period: 1881 - 1890
Id: 385, Vlasnik: 0922
Sveštenik
Naziv: Sveštenik
Period: 1881 - 1890
Id: 417, Vlasnik: 0922
Vladimir D. Lacković
Period: 1881 - 1890
Id: 406, Vlasnik: 0922
Kralj Milan i Kraljica Draga u narodnim nošnjama
Period: 1885 - 1890
Id: 1823, Vlasnik: Miloš Jurišić
Srpski vojni pitomac sa sabljom
Period: 1885 - 1890
Id: 1561, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Devojčica u beloj haljini
Period: 1890 - 1895
Id: 1950, Vlasnik: 0922
Gospodjica Emilija
Period: 1891 - 1900
Id: 379, Vlasnik: 0922
Mladić sa bradom i brkovima
Period: 1891 - 1900
Id: 411, Vlasnik: 0922
Mladić u narodnoj nošnji
Period: 1891 - 1900
Id: 409, Vlasnik: 0922
Oficir sa medaljom
Period: 1891 - 1900
Id: 410, Vlasnik: 0922
Podoficir sa mačem
Period: 1891 - 1900
Id: 408, Vlasnik: 0922