Bračni par sa decom
Period: 1920 - 1925
Id: 1810, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Gosti Mataruške Banje u čamcu na Ibru
Datum: 1828
Id: 1811, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Majka sa decom
Period: 1925 - 1930
Id: 1814, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Majka sa detetom
Period: 1925 - 1930
Id: 1812, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Sokolski dom u Kragujevcu
Period: 1925 - 1930
Id: 1813, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić