Jovanka i Spasa
Period: 1895 - 1900
Id: 1037, Vlasnik: 0922
Supruga i deca Stojana Simića
Datum: 1898
Id: 1029, Vlasnik: 0922
Učenici stolarskog zanata
Period: 1895 - 1900
Id: 1050, Vlasnik: 7682
Dve devojke
Naziv: Dve devojke
Period: 1896 - 1900
Id: 1005, Vlasnik: 0922
Vojni pitomac
Naziv: Vojni pitomac
Period: 1896 - 1900
Id: 1006, Vlasnik: 0922
Bračni par
Naziv: Bračni par
Datum: 1898
Id: 1017, Vlasnik: 0922
Deca
Naziv: Deca
Datum: 1898
Id: 1016, Vlasnik: 0922
Deca u svečanim odelima
Period: 1897 - 1900
Id: 1015, Vlasnik: 0922
Dve gospođe u svečanim haljinama
Datum: 1898
Id: 1018, Vlasnik: 0922
Dečak sa obručom
Period: 1898 - 1900
Id: 1009, Vlasnik: 0922
Bračni par
Naziv: Bračni par
Datum: 1901
Id: 1039, Vlasnik: 0922
Danilo Milenković
Datum: 1901
Id: 1781, Vlasnik: 0922
Dečak sa slavskom svećom
Datum: 1905
Id: 1026, Vlasnik: 0922
Dete u svečanom odelu
Datum: 1900
Id: 1922, Vlasnik: 0922
Devojčica sa neobičnim šeširom
Datum: 1904
Id: 1586, Vlasnik: Petar Savić
Devojčica sa zvonom
Datum: 1901
Id: 1008, Vlasnik: 0922
Devojčica u položaju pričešća (euharistije)
Datum: 1905
Id: 1033, Vlasnik: 0922
Dvojica muškaraca u kaputima i šeširima
Datum: 1901
Id: 1836, Vlasnik: Miloš Jurišić
Gospodin Petković
Datum: 1903
Id: 1007, Vlasnik: 0922