Advokat i fotograf amater Marko Stojanović
Period: 1900 - 1905
Id: 1837, Vlasnik: Miloš Jurišić
Gospodja sa šeširom
Period: 1901 - 1910
Id: 931, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima
Period: 1901 - 1910
Id: 925, Vlasnik: 0922
Oficir sa suprugom
Period: 1901 - 1910
Id: 928, Vlasnik: 0922
Otac sa decom
Naziv: Otac sa decom
Period: 1901 - 1910
Id: 927, Vlasnik: 0922
Sestre Katarina i Ljubica
Period: 1901 - 1910
Id: 926, Vlasnik: 0922
Mlada pred ogledalom
Datum: 1910
Id: 1838, Vlasnik: Miloš Jurišić
Mladić u građanskom odelu
Datum: 1910
Id: 1131, Vlasnik: 7682
Podoficir sa bajonetom
Period: 1905 - 1910
Id: 1130, Vlasnik: 7682
Muškarac sa brkovima
Datum: 1912
Id: 1129, Vlasnik: 7682
Majka i sin
Naziv: Majka i sin
Period: 1911 - 1920
Id: 930, Vlasnik: 0922
Muškarac u kaputu i šeširu
Period: 1911 - 1920
Id: 929, Vlasnik: 0922