Na Šumovitoj čuci, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2213, Vlasnik: 0922
Panorama G. Požara, 1917.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2235, Vlasnik: 0922
Pogled na Dobro Polje, 1917.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2225, Vlasnik: 0922
Pogled na položaj iz Tresine
Autor: V.Vuković
Period: 1915 - 1918
Id: 2215, Vlasnik: 0922
Pogreb artiljeriskog potporučnika Pešića, 1918.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1918
Id: 2226, Vlasnik: 0922
Prepreke od žice kod Dobrog polja, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2206, Vlasnik: 0922
Priprema za let, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2207, Vlasnik: 0922
Pukovnik Tucaković sa štabom na najvišoj čuci, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2211, Vlasnik: 0922
Stražar na položaju u zimu 1918. godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1918
Id: 2216, Vlasnik: 0922
Stražar pred divizijskim štabom u zimu 1918. godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1918
Id: 2217, Vlasnik: 0922
U selu Tresini, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2203, Vlasnik: 0922
U Tresini oficiri Radenković,Temić i Vojinović, 1917.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2237, Vlasnik: 0922