Oficir na najvišoj čuci,u štabu Vardarske divizije 1917.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2158, Vlasnik: 0922
Oficiri na Kamenitoj čuci 1917.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2160, Vlasnik: 0922
Osmatranje sa Tresine, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2169, Vlasnik: 0922
Poljska baterija na pložaju Gorničevo, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2177, Vlasnik: 0922
Posle požara u Solunu 01, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2182, Vlasnik: 0922
Posle požara u Solunu 02, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2183, Vlasnik: 0922
Posle požara u Solunu 03, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2184, Vlasnik: 0922
Posle požara u Solunu 04, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2185, Vlasnik: 0922
Posle požara u Solunu 05, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2186, Vlasnik: 0922
Posle požara u Solunu 06, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2187, Vlasnik: 0922
Posle požara u Solunu 07, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2188, Vlasnik: 0922
Posle požara u Solunu 08, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2189, Vlasnik: 0922
Pregled pionira u Zahardži pred polazak na položaj, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2179, Vlasnik: 0922
Prepreke na Ostrovskim položajima, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2172, Vlasnik: 0922
Pristanište u Solunu, 1918.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1918
Id: 2195, Vlasnik: 0922