Timočko groblje u Slatini, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2181, Vlasnik: 0922
U štabu Vardarske divizije na Šumovitoj čuci k.1339
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2166, Vlasnik: 0922
U štabu Vardarske divizije, gornji Požar 1917.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2156, Vlasnik: 0922
U Tresini, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2199, Vlasnik: 0922
Utvrđivanje pionira na Ostrovskim položajima, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2180, Vlasnik: 0922
Zaplenjeni Nemački top 105mm na Gorničevu, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2178, Vlasnik: 0922