Beba u stolici (autor Alojz Sigl)

Vlasnik: 0922, Id: 1954

Naziv ateljea

Fotograf

 • Alojz Sigl

Snimnjena u periodu

 • 1890 - 1895

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner, Štampane maske

Očuvanost originala

 • oštećeno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Alojz Sigl

Ime i prezime: Alojz Sigl

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: - 1902

Lokacija: Šabac, Srbija 

Atelje

 • Šabac (oko 1890[1959] i ranije - 1902.[1403], [1404], verovatno sa prekidima), sedište: 1. preko puta opštine[1994], 2. u Prekom šoru, preko puta opštinskog Suda[1993]
 • Beograd i Šabac[2061], ortački Sigla i Handžarlić (osadesete i devedesete godine XIX veka).[1]


Biografija

 • Moguće jevrejskog porekla[190]
 • Ima navoda da je od njega zanat naučio poznati potonji beogradski fotograf Milan Handžarlija[1]
 • oOrtački atelje Handžarlije i Sigla u kraćem periodu paralelno i u isto vreme radio je u Beogradu i u Šapcu[115], [2061], mada je po svemu sudeći svaki od ortaka sve vreme boravio u po jednom gradu (najverovatnije Sigl u Šapcu, a Handžarlija u Beogradu)
 • Ulagao je u novu foto - opremu i pratio je svetska dešavanja u razvoju foto - aparata[1994]. Firma je mušterijama davala popust za uskršnje praznike[1994]
 • Boravio je 1890. godine u beogradskom hotelu „Zlatni prag” kao fotograf iz Šapca[1959]. Pomenuti boravak moguće da je vezan za aktivnosti ortačke radnje Sigla i Handžarlića
 • U Šapcu, jedan je period delovao ističući firmu „Sigla fotografski zavod”[1318], [1319], što je u praksi najčešće značilo da se radilo o porodičnom poslu, ili da je odsutnog majstora menjao fotografski pomoćnik
 • Fotografije iz ovog ateljea ne izdvajaju se posebnim obeležjima u celini fotografske produkcije na prostoru Srbije u drugoj polovini XIX veka[161]
 • Trgovinsko - zanatlijski šematizmi Kraljevine Srbije za 1900 - 1901. i 1902 - 1903. godinu beleže A. Sigla kao jednog od dvojice prijavljenih fotografa (drugi je S. Alkalaj) u Šapcu[1403], [1404]

 Tehnika

 • Koristio je majolik tehniku[2021], kao i braon[1318], [1319] i zeleni[115] toner


Rekvizitorijum

 • Atelje Sigla je sa drvenim daščanim podom[1318] (ponekad se u kadru vidi zemlja, što asocira na putujući rad)[1603], a od scenske opreme u upotrebi je: neutralna[1602] i oslikane pozadine (diskretno šumsko rastinje[1318], lažni gipsani ukrasi[1319], stočić sa vaznom i cvećem i ormar[1603]), drvena stolica[1318], [2021], balustrada[2789], šarena podna prostirka, portijera, tronožni stočić, korpa sa cvećem[2423]...
 • Ortački atelje je sa nešto bogatijim rekvizitorijumom: šarena tanka podna prostirka, oslikana pozadina (vrt sa stubovima), stilska stolica, portijera[115]...


Karton-podloga označavanje

 • Eisenschinil & Wachtl, K. Krziwanek... / Wien

Firma: СИГЛА ФОТОГРАФСКИ ЗАВОД У ШАБЦУ[1318], [1319], ХАНЏАРЛИЋ и СИГЛА ФОТОГРАФСКИ ЗАВОД БЕОГРАД и ШАБАЦ[115], [2061]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.