Brat i sestra u svečanoj odeći za vrbicu (autor Milan Đonić)

Vlasnik: 0922, Id: 1935

Naziv ateljea

Fotograf

 • Milan Đonić

Snimnjena u periodu

 • 1905 - 1910

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Milan Đ. Đonić

Ime i prezime: Milan Đ. Đonić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1904 - 1923

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Beograd (oko 1904[1115] - 1914.[642], atelje je radio i u toku okupacije[1136], [2179], moguće da je u pitanju brat Ljubiša koji je tom prilikom koristio bratovljeve zalihe kartona, jer ima više indicija da Ljubiša nije bio mobilisan u toku Prvog svetskog rata[2482]), sedište: 1. Kralja Milana br. 70, telefon 1387[642], [657]
 • Beograd, ortački braće Đonić (oko 1907[1114] - 1912.[639], [1457], takođe ima podataka da je verovatno Milan 1923. godine[647] koristio zalihe kartona ortačke firme), sedište: 1. Kralja Milana br. 48[641], telefon 1387[640], u avliji do Ministarstva prosvete[1087], 2. Kralja Milana br. 24.[2054]


Biografija

 • Poreklom iz Banata[144], [273], [2481]. Fotografsku veštinu verovatno je naučio od starijeg brata Ljubiše
 • U Kragujevcu firma se vodila na brata Ljubišu, ali ne bi trebalo sumnjati da je u tom ateljeu radio i Milan. Pojavljuju se kartoni iz Milanovog beogradskog ateljea moguće upotrebljeni u Kragujevcu[1136]
 • Putovao je 1904. godine u Drezden radi usavršavanja u „veštačkoj” fotografiji[149]
 • Jedan period braća Đonić su delovali u isto vreme u Beogradu i Kragujevcu[1115]
 • Milanov atelje, kao jedan od retkih u Beogradu, početkom XX veka posedovao je telefon br.1387[642], [657] , isti broj telefona (ali na drugoj adresi) imala je u vreme svog delovanja i ortačka radnja braće Đonića[640]
 • Fotografisao je arhitekturu Beograda (npr. kuća Mihajla Cukića)[351]
 • Reklama Milanovog ateljea štampana na kartonima „Ovaj najmoderniji atelje udešen je tako da će svako moći videti unapred svoju sliku, uveličava slike do prirodne veličine bilo po slici bilo po prirodi”[642], [657]
 • Interesantna je i reklama ortačkog ateljea u vidu naknadne pohvale - pisma zadovoljne mušterije[1116]
 • Prvaci glumišta mušterije su Milanovog[846], kao i ortačkog ateljea braće[847]
 • Fotografije Milana Đonića objavljivane su na stranicama „Ilustrovanog malog žurnala”[2841], [2842]
 • Snimao je događaje i politička okupljanja, npr. „Zbor Radikala u Kniću” 1923.[144], [647]
 • Atelje braće Đonića očigledno je imao puno posla, jer je potraživao fotografske pomoćnike[1086], [1457]


Tehnika

 • Koristio je ferlauf tehniku[643]


Rekvizitorijum

 • Milan Đonić uporebljavao je oslikanu pozadinu na kojoj je sivi zid sa do pola drvenom oblogom, kao i prozor sa cvećem i zavesom desno[682], [697]
 • Prepoznatljiva balustrada u obliku tri sastavljene lire neko vreme je krasila ortački atelje, pre toga bila kod Gantenbajna pa Musila i Mirića, te kod Anastasa Sojanovića i Đoke Kraljevačkog[106]
 • Atelje Braće Đonića koristio je i jedan rikvend sa naslikanim kolonadama, stubovima i stepeništem, sve vrlo „realistično”, kao u pompejskoj nekropoli[106], [639], kao i podnu prostirku cvetnih dezena, bogatu izrezbarenu klupu[2916], igračku konjića za decu[682]...


Karton-podloga označavanje

 • Ceco... / Wien
 • Domaće štamparije (?) bez logotipa u varijanti namenske štampe i sečenog kartona sa upotrebom nalepnice firme

Firma: ФОТОГРАФСКИ АТЕЉЕ и завод за увиличавање слика Милана Ђонића Београд УЛ. КРАЉА МИЛАНА 70[642], атеље МИЛАНА ЂОНИЋА БЕОГРАД[643], Фотографски атеље Милана Ђонића БЕОГРАД[682], Фотографски атеље БраћеЂонића - Београд - Краља Милана ул. бр. 48[641], Браћа Ђонић Београд[638]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.