Majka sa decom (autor P. Kraljevački)

Vlasnik: 0922, Id: 802

Naziv ateljea

Fotograf

 • P. Kraljevački

Snimnjena u periodu

 • 1871 - 1880

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Kolodijum (mokri postupak)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje P. Kraljevački

Ime i prezime: P. Kraljevački

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1870 - 1876

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Beograd (oko 1870[1042] / 76.[1499]).


Biografija

 • Imajući u vidu ipak relativno retko prezime, verovatno se radi o rođaku (bratu ?) poznatog beogradskog fotografa Đoke Kraljevačkog. Na to upućuje vremenski period rada, kao i činjenica da su jednu istu stolicu sa metalnim ramom kao rekvizitorijum ateljea u svom radu, koristili i Đoka Kraljevački[1041] i P. Kraljevački[2590]
 • Iz ovog atelje zanimljiva je (pogotovo sa istorijske tačke gledišta) fotografija Živana St. Protića kao komandanta Šumatovca 1876. godine[1499]
 • Pripadnici srpske vojske česte su mušterije P. Kraljevačkog[1499], [2472]
 • Sudeći prema primetno malom broju sačuvanih fotografija, ovaj atelje nije radio duži vremenski period. Moguće da je radio i za druge fotografe sa razrađenim poslom, na premer baš za Đoku Kraljevačkog
 • Posebno su neobični reversi kartona iz beogradskog ateljea Florijana Gatenbajna, gde je preko firme istog lepljena štampana, uslovno rečeno nalepnica (papirić) sa tekstom: ФОТОГРАФИЈА КРАЉЕВАЧКОГ У БЕОГРАДУ (bez navođenja imena, ili inicijala fotografa)[1036]. Literatura kaže da je Đoka Kraljevački 1869. godine preuzeo lokal Gantenbajna[1], u svakom slučaju može se reći da je neko od Kraljevačkih bio u poslovnim odnosima sa prvim stalnim fotografom u Beogradu, Gatenbajnom.


Tehnika

 • Koristio je majolik tehniku i braon toner[2472], [2784]

 Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea: pozadina i podna prostirka neutralnih boja, portijera, stolica sa metalnim ramom[2590]...


Karton-podloga označavanje

 • Bečke štamparije bez oznake logotipa u varijanti namenske štampe

Firma: Сликар П. Краљевачки из БЕОГРАДА[1042], [1499], [2472], [2590], [2784]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.