Mica sa sestrom i prijateljicom Julijom (autor Mihailo Krstić)

Vlasnik: Miloš Jurišić, Id: 1835

Naziv ateljea

Fotograf

 • Mihailo Krstić

Tačan datum kada je snimnjena

 • 1917

Enterijer / Eksterijer

 • Eksterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 90x140 mm (Razglednica)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Mihailo J. Krstić

Ime i prezime: Mihailo J. Krstić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1903 - 1924

Lokacija: Aleksinac, Srbija 

Atelje

 • Aleksinac[140] (oko 1903[38], [715] / 10.[120], [714] i oko 1919.[38])
 • Niš (za vreme okupacije u toku Prvog svetskog rata)[1520], sedište: 1. Kaiser Ferdinand No 17[1520], [152]1, [3231], 2. General Bojdžiev No 71[323]1 (bivši atelje Spire Dimitrijevića ?)
 • Niš, ortački Mandilović i Krstić[2995] (za vreme okupacije u toku Prvog svetskog rata) [2836]
 • Leskovac, [2464] kao i u isto vreme Vrnjačka Banja u toku turističke sezone (oko 1921[3090] - 1923.[1563])
 • Knjaževac (od oko 1924.[2172] pa sve do tridestih godina XX veka, moguće i kasnije).


Biografija

 • Nadimak Mika[2078]. Sudeći prema primetno malom broju sačuvanih fotografija, aleksinački atelje nije radio u kontinuitetu, ili je imao mali broj mušterija. Krstić je bio izdavač razglednica sa motivima iz Aleksinca[714], [715]
 • Snimao je u eksterijeru: „Aleksinac celokupni izgled varoši”, „Ugljeni rudnik u Aleksincu”[38], [714], [715]...
 • Moguće da nije bio mobilisan za vreme Prvog svetskog rata, odnosno ima podataka da je u periodu okupacije živeo i radio u Nišu. Postoje indicije da je tada u ateljeu pradavao i fotografske artikle[3231]. Sačuvane su fotografije sa njegovim firmama na nemačkom i bugarskom jeziku. Radovi iz samostalne radnje su uglavnom eksterni snimci[1520], [1521], [3231], dok su oni iz ortačkog posla sa Mandilovićem nastali u ateljeu (tanka podna prostirka, oslikana pozadina, postament...)[2995], ili u improvizovanim uslovima[2836]
 • U Nišu, u istom periodu, poslovao je i fotografski atelje Danice Krstić (bugarizovano Krstev)[1401]
 • Krstić kao fotograf iz Knjaževca aktivno je učestvovao u radu međuratnih fotografskih udrušenja[2078], [2079]
 • U Vrnjcima deluje u toku banjske sezone. Ima indicija da je radio kao putujući fotograf u Ćupriji[1563] i Kraljevom Selu[3178]. Takođe, ima indicija da je imao stalni atelje i u Skoplju (oko 1926.)[3205]
 • Od dokumentarnog značaja su njegovi snimci: „Grupa građana na trgu”[717], „Poplave u Knjaževcu”[3175], „Veliki dečiji maskenbal”[3206], „Opštinski izbori u Knjaževcu”[3210] ...
 • Saradnik - fotograf je beogradskih novina „Ilustrovani list”[2483], [3090], [3178]. Njegove fotografije Knjaževca korišćene su kao predložak za štampu razglednica drugih izdavača[2507]
 • Knjaževački atelje Mihaila Krstića bio je zavidne veličine, jer se u njemu odjednom mogla fotografisati oveća grupa mušterija odjednom (npr. čak 38 svatova) [1524]

Fotografije iz ortačkog ateljea Krstića sa Mandilovićem izuzetno su retke

 • Mihailovi naslednici nastavili su sa delovanjem ateljea „Zvezda”, a izrađivali su i razglednice Knjaževca šezdesetih godina XX veka[1749]
 • U Aleksincu neposredno posle Prvog svetskog rata, delovala je Danica Krstić[38], [712], [713], po svemu sudeći radi se o Mihajlovoj sestri, koja je preuzela bratovljevu radnju kada je on otišao poslom u drugi grad
 • Nepoznato koji je Mandilović (Josif ?), bio Krstićev ortak u Nišu za vreme Prvog svetskog rata.


TehnikaRekvizitorijum

 • Rekvizitorijum knjaževačke radnje: neutralna podna prostirka, oslikana pozadina (stub, prozor zastrt zavesama i portijera...), obična stolica i sto[1713]...


Karton-podloga označavanje

 • Inostrane i domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti sečeni karton, kao i foto - papir (u formi dopisne karte) sa upotrebom suvog žiga i štambilja firme

Firma: МИХАИЛО КРСТИЋ фотограф - Ниш[1520], Mihail Krstjtsch fotograph - Kaiser Ferdinand 17.[1521], ФОТО „ЗВЕЗДА” МИХАЈЛА Ј. КРСТИЋА КЊАЖЕВАЦ[716], ФОТО - СЛИКАРСКИ АТЕЉЕ „ЗВЕЗДА” завод за уметничко увеличавање слика КЊАЖЕВАЦ[1187], Михало Ј. Крстић „Звезда” Лесковац*Врњци[2171], Мих. Ј. Крстић „Звезда” ЛЕСКОВАЦ[2464], Мандиловћ & Крстевћ фотограф - Нишћ[2995]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.