Muškarac sa brkovima (autor Dragomir Jovanović)

Vlasnik: 0922, Id: 690

Naziv ateljea

Fotograf

 • Dragomir Jovanović

Snimnjena u periodu

 • 1891 - 1900

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner, Ferlauf

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Dragomir P. Jovanović

Ime i prezime: Dragomir P. Jovanović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1889 - 1897

Lokacija: Negotin, Srbija 

Atelje

 • Negotin (od oko 1889.[1924] do druge polovine devedesetih godine XIX veka)
 • Zaječar (devedesete godine XIX veka)
 • Kragujevac (oko 1895.).[2133]


Biografija

 • Supruga Julka (sačuvana je njihova venčana fotografija iz 1888.)[2796]. Otac Petar, takođe je fotograf[40]
 • Zanat je naučio od oca. Otac mu je i ustupio opremu za rad[1924]. Pošto je Petar Đ. Jovanović u jednom periodu u isto vreme imao atelje u dva grada (Negotin i Zaječar) za očekivati da je on delovao u jednom, a sin Dragomir u drugom[40]. Posle povlačenja iz posla oca, Dragomir je nastavio sa samostalnim radom[40]
 • Snimao je u eksterijeru (npr. „Otkrivanje spomenika Hajduk Veljku”[40], „Panorama Varoš Banje”[74]...)
 • Dragomirov negotinski atelje, koristio je gotovo identičnu pomalo kitnjastu karton - podlogu kao i negotinski atelje oca mu Petra (isti je i štampar A. M. Wrabetz, Wien)[244]. S druge strane, karton - podloga Dragomirove zaječarske firme potpuno je različita, jednostavne štampe i bez ukrasa[245]
 • Sudeći prema sačuvanim fotografijama, negotinska radnja je za mušterije često imala vojna lica[245], za čije portrete firma je znala da upotrebljava posebnu masku u vidu stilskog ogledala[246]
 • Trgovinsko - zanatlijski šematizam Kraljevine Srbije za 1896 -1897. godinu, beleži da je Dragomir Jovanović jedan od dvojice (drugi je Ljubiša Đonić) fotografa u Kragujevcu[2133]. Eventualno sačuvane fotografije iz kragujevačkog ateljea Jovanovića bile bi pravi raritet
 • Ponekad, Dragomir ističe firmu bez posebnog preciziranja mesta delovanja[443], što asocira na mogući putujući rad. Ima indicija da je u kraćem periodu oko 1891. godine radio u Kruševcu[443]
 • U beogradskom hotelu „Kragujevac”(1884.) odseo je Dragomir Jovanović slikar iz Vršca[1922]
 • Pred sam Prvi svetski rat (1914. godine)[1077], moguće i u toku rata[1598], delovao je (čak je potraživao fotografskog pomoćnika i šegrte) u Beogradu na adresi Mekenzijeva br. 46, atelje izvesnog Drag. P. Jovanovića[1077]. Samo koju godinu ranije (oko 1910[2657] - 1911.[2615]), radio je i ortački atelje Velića i Jovanovića. U oba slučaja nema decidnih dokaza da se radi baš o Dragomiru P. Jovanoviću, ali su pretpostavke za to sasvim osnovane. Takođe, radnja D. P. Jovanovića u Beogradu, ul. Balkanska br. 48, 1920. godine prodaje povoljno fotografske ploče marke „Verah”[1668]
 • Između dva rata u Zaječaru je radio kao fotograf izvesni Miloš Jovanović.[1278]


TehnikaRekvizitorijum

 • Koristio je rekvizitorijum: neutralna podna prostirka, neutralna i oslikana pozadina (stepenište i terasa), obočna kućna stolica, bar dve dečije male stolice[244], [245], [3283]


Karton-podloga označavanje

 • A. M. Wrabetz, Leopold Turkel... / Wien
 • Domaće štamparije (?) bez logotipa (posebno kod većih formata kartona), sa štampanom firmom

 

Firma: Photograph Zajecsar Драгомир П. Јовановић фотограф у Зајечару[245], ДРАГОМИР П. ЈОВАНОВИЋ ФОТОГРАФ из НЕГОТИНА[246]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.