Pešadijski narednik Miloš V. Kostić sa drugom (autor Nikola Radić)

Vlasnik: Miroslav Aleksandrić, Id: 2302

Naziv ateljea

Fotograf

  • Nikola Radić

Tačan datum kada je snimnjena

  • 1912

Enterijer / Eksterijer

  • Enterijer

Tehnika

  • Film crno/beli (od 1888)

Format

  • 108x165 mm (Kabinet)

Očuvanost originala

  • oštećeno

Lokacija originala

  • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka:
Autor:
Izdavač: , ; Godina izdanja:

Atelje Radić Nikola

Ime i prezime: Nikola Radić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti:

Lokacija:  

AteljeBiografijaTehnikaRekvizitorijumKarton-podloga označavanje


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.