Vojnik sa bajonetom (autor Emanuelo Klarović)

Vlasnik: 0922, Id: 1058

Naziv ateljea

Fotograf

 • Emanuelo Klarović

Snimnjena u periodu

 • 1875 - 1880

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • podnošljivo

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Emanuel Klar / Klarović

Ime i prezime: Emanuelo Klar Klarović

Godina rođenja - smrti: 1849 - 1921

Period aktivnosti: 1878 - 1910

Lokacija: Kragujevac, Srbija 

Atelje

 • Jagodina, ortački E. Klarović i M. Georgijević (sedamdesete godine XIX veka) [1]
 • Jagodina (oko 1878.[279], [293])
 • Kragujevac[1404] (oko 1877[286] - 1910.[120] i koju godinu kasnije)
 • Kragujevac, ortački Klar i Mijović (oko 1879.).[3270]


Biografija

 • Rođen u Cukmantalu u Šleziji (Nemačka)[20]. Poreklom Jevrejin[190]. Oženjen Rozinom[3290]
 • Po dolasku na Balkan iz Nemačke živeo je u Bosni, pa onda u Pančevu, ali nema sačuvanih podataka i fotografija koje bi svedočile o Klarovom eventualnom fotografskom delovanju u tom periodu[20]
 • Na počecima u Srbiji radio je van uređenog prostora ateljea, pod vedrim nebom[190], [749], što asocira na putujući posao
 • U Jagodini (najčešće je koristio prezime Klarović), prvo je otvorio ortački atelje sa M. Georgijevićem, a nakon toga poslovao je i samostalno[20]. Fotografiše vedute Jagodine (npr. Glavnu ulicu) [293]
 • Neobična je fotografija na kojoj je sam Emanuelo, gde je na aversu kartona - podloge firma E. Klar, a na reversnoj strani štambilj sa oznakom jagodinskog ateljea M. D. Đorđevića[279]. Takođe interesantna je fotografija na kojoj je u nazivu jagodinske firme precrtano ime ortaka Georgijevića[280], što govori da je Klar jedan period, u vreme samostalnog rada, koristio stare zalihe kartona - podloge ortačke radnje
 • U Kragujevac je došao iz Jagodine[146]. Pronađene fotografija čak daju za mogućnost da je nakratko radio u oba grada istovremeno[279], [286]. U gradu na Lepenici delovaće niz narednih godina (oko trideset[146])
 • Trgovinsko - zanatlijski šematizam za 1905. godinu beleži Klara kao jedinog prijavljenog fotografa u Kragujevcu u to vreme[1643]
 • Fotograf - saradnik je 1910. godine beogradskih novina „Mali žurnal”[2081]
 • Ćerka Marija - Valerija rođena mu je u Svilajncu 1889. godine, što govori da je bar nakratko živeo i verovatno radio u tom mestu[20], na to asociraju i pojedine sačuvane fotografije osoba iz Svilajnca[1414]
 • Ima indicija da je radio u Čačku kao putujući fotograf[2554]. Državljanin Srbije je od 1896. godine[2457]
 • Poznavao šnajderski i obućarski zanat[20] i bio dugogodišnji dobrovoljni član Vatrogasne družine[20], [2858]. Do penzionisanja radio je u Kragujevcu, gde je i umro u kući svoje ćerke Marije - Valerije Mihajlović.[20]


Tehnika

 • Koristio je braon toner750, majolik748, 750 i bombe146 tehnike, kao i kolorisanje bojama1371

 Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum kragujevačkog ateljea: neutralno tamna pozadina[749] i sa islikanim zidom, koja pri dnu ima svetle „gipsane” ukrase[703]. Istovetna pozadina sreće se i na snimcima A. Mijovića, kao i jedna fotelja sa resama[2492], a i jedan od reversa kartona - podloge je gotovo istovetan u oba ateljea[146], [748]


Karton-podloga označavanje

 • A. Moll, Bern. Wachtl... / Wien
 • Bečke ili domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe firme

 

Firma: Фотографска радионица од ЕМ. КЛАРОВИЋА и М. ГЕОРГИЈЕВИЋ у ЈАГОДИНИ[751], Фотографска радионица ЕМ. КЛАРОВИЋА у ЈАГОДИНИ[750], ФОТОГРАФ ЕМАNUЕЛ КЛАР КРАГYЈЕБАЦ[749], фотографија Е. КЛАР КРАГУЈЕВАЦ[703], [748], [1371], Фоmосраорија КЛАРА & МЦЈОВЦНА Крагујеваy[3270]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.