Žena u građanskom odelu (autor Tikomir Stojanović)

Vlasnik: 0922, Id: 1210

Naziv ateljea

Fotograf

 • Tikomir Stojanović

Snimnjena u periodu

 • 1885 - 1890

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner, Štampane maske

Očuvanost originala

 • podnošljivo

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Tikomir Stojanović

Ime i prezime: Tikomir Stojanović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: - 1900

Lokacija:  

Atelje

 • Beograd[1297] (sedamdesete godine XIX veka)
 • Sombor[2208] (oko 1880[14] i par godina ranije - 1900.[15], [2208]), sedište: u kući Jakobčića.[15]


Biografija

 • Moguće da je rodom od Stojanovića sa Korduna, u svakom slučaju postojala je veza sa tim krajem[3237]
 • Upotrebljavao je karton - podlogu bez štampe na reversnoj strani, a firmu je ispisivao rukom ne navodeći mesto delovanja ateljea[1296], što asocira na mogući putujući rad na početku karijere
 • Bio je i slikar portretista[13], verovatno mu je to i bilo osnovno zanimanje pre nego što je postao fotograf
 • Reklama: „Zagreva svakog sveca, četvrtka i nedelje slikarsku radionicu svoju; upozorava na snimanje sa emulsijom, što je vrlo praktično za slikanje dece ma ova bila nestašna kako mu drago; izrađuje po fotografiji moleraj svake vrste...”[14], „Snima svakidan od 8 sati ujutro do 5 sati...”[14]
 • Nema apsolutne potvrde da su Tikomir Stojanović, fotograf iz Beograda i onaj iz Sombora iste osobe, ali imajući u vidu isto ime, prezime, zanimanje, doslednu upotrebu braon tonera, vremenski sled i period delovanja, postoje osnovane indicije za takvu tvrdnju
 • Dugogodišnji somborski fotograf (atelje na korzou), koji je iza sebe ostavio veliki broj snimaka[13]
 • Posebno su neuobičajene Stojanovićeve fotografije „Devojka koja prekriva lice maramicom”[2000] i „Mlađa žena ispred pozadine na koju je zalepljena poveća fotografija”[2233]
 • Fotografiše vedute Sombora[36]. Snimao je fotografije od istorijskog značaja: „Ceremonija kolektivnog prelaska žitelja sela Svantova u pravoslavlje 1899.godine”[64] (ista je objavljena u Velikom ilustrovanom kalendaru za 1900. „Orao”3132), „Manastir Monaštanicu na Kozari, tokom obnove 1882. godine”[3237]...

Fotografije iz beogradskog ateljea Tikomira Stojanovića izuzetno su retke

 • Stojanovićevu fotografsku radnju u Somboru početkom XX veka preuzeo je I. Lederer[15]


Tehnika

 • Koristio je ferlauf[1791], [2000] i majolik1296 tehnike i maske (kao pergament papir i cveće)[3279]. Većinu kako beogradskih, tako i somborskih fotografija Stojanović izrađuje u braon toneru[1296], [1297], [1298], [1299]


Rekvizitorijum

 • Beogradski atelje je sa oskudnim rekvizitorijumom: tamnija neutralna pozadina, šarena podna prostirka, portijera, postament[1297]...
 • Rekvizitorijum somborskog ateljea: bar tri različita šarena tepiha, neutralna i dvodelna oslikana pozadina (vrt, stubovi i unutrašnjost salona, prozor) stilska i obična kućna stolica, izrezbareni četvrtasti stočić, visoki stočić prekriven stolnjakom, fotelja, postament, ograda[1298], [1299], [2002], [2003], [2004], [2732], [3259]...


Karton-podloga označavanje

 • Bečke, ili domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe i sečeni karton uz upotrebu štambilja i upisivanja firme ateljea rukom na reversnoj strani
 • Leopold Turkel, Turkel & Steiner, Eisenschinil & Wachtl, Lith. Haufier & Schiouherer... / Wien

Firma: Тикомир Стојановић фотограф[1296], TIKOMIR Stojanovič FOTOGRAF BELGRAD[1297], T. Stojanović slikar u Soboru[1791], [2000], T. STOJANOVITS photograph ZOMBOR Jacobcsics schen Hause[1298], [1299], Tichomir Stojanović fotograf Zombor[2732], Stojanovits T. fenykepesz ZOMBOR[3237]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.