Građanin
Naziv: Građanin
Autor: Anastas Stojanović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 313
Građanin
Naziv: Građanin
Autor: Anastas Stojanović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 314
Građanin
Naziv: Građanin
Autor: Anastas Stojanović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 315
Panorama Beograda
Autor: Anastas Stojanović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 316
Zaglavlje „Beogradskih ilustrovanih novina“
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 317
Bedem iznad Stambol kapije
Autor: Anastas Stojanović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 306
Teferič
Naziv: Teferič
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 318
 Trgovac D. Obradinović
Autor: A. Mijović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 329
Zakletva
Naziv: Zakletva
Autor: Petar Aranđelović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 331
Mladi sveštenik
Autor: Štokman
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 330
Oficiri I bataljona I pešačkog puka
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 334
Pontonijerska četa
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 333
Uprava ženskog društva
Autor: P. Hristić
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 335
Bolesnička soba u Velikoj školi
Autor: I. v. Gorman
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 337
Prenos ranjenika
Autor: I. v. Gorman
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 338
Narodna mehana na Deligradu
Autor: I. v. Gorman
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 339
Previjalište u porti Vaznesenske crkve
Autor: I. v. Gorman
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 340
Štab srpske vojske na Deligradu
Autor: I. v. Gorman
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 342
Na Timoku
Naziv: Na Timoku
Autor: I. v. Gorman
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 343
Izvor Timoka
Naziv: Izvor Timoka
Autor: I. v. Gorman
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 344