Geografsko odeljenje Glavnog Generalštaba: Vranjska banja
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 345
Praznik Takova
Autor: I. v. Gorman
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 341
Narodno kolo
Naziv: Narodno kolo
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 346
Mustafino tulbe u Nišu
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 347
Okolina Prokuplja
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 348
Markovo Kale kod Vranja
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 349
Lovac
Naziv: Lovac
Autor: Petar Aranđelović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 332
Grupa đaka
Naziv: Grupa đaka
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 385
Sićevačka klisura
Autor: L. Lecter
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 350
Proslava oslobođenja Leskovca
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 354
Prvi skup Radikalne stranke u Kragujevcu
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 352
Otkrivanje spomenika knezu Mihajlu
Autor: D. Krstović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 357
Dolazak kralja Karola
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 353
Radilište na pruzi Niš-Pirot
Autor: L. Lecter
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 351
Katarina Jovanović
Autor: D. Krstović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 356
Grupa glumaca
Naziv: Grupa glumaca
Autor: Milan Jovanović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 366
Brod „Deligrad“
Autor: Ivan Đaja
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 358
Poznati srpski fotografi: Milan Obrenović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 430
Poznati srpski fotografi: Anastas Jovanović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 426
Gradska četa
Naziv: Gradska četa
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 355