Kavez sa pticom
Autor: David octavius hill Robert adamson
Period: 1843 - 1843
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 63
Kuča u parizu preko puta talbotovog hotela
Autor: W. h. fox Talbot
Period: 1843 - 1843
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 69
W. h. fox talbot (detalj)
Autor: A. Claudeta
Period: 1844 - 1844
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 17
Daumierova karikatura
Autor: Daumier
Period: 1844 - 1844
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 53
Zavod u readingu
Autor: W. h. fox Talbot
Period: 1844 - 1844
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 59
Korice „olovke prirode”
Autor: W. h. fox Talbot
Period: 1844 - 1844
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 60
Jedan gospodin
Period: 1845 - 1845
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 47
Jedna milanska gospođa
Period: 1845 - 1845
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 58
Kučica u new-havenu blizu edinburgha
Autor: David octavius hill Robert adamson
Period: 1845 - 1845
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 64
J.e. mayall
Naziv: J.e. mayall
Autor: L.j.m. Daguerrea
Period: 1846 -
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 11
Ser henry besshmer
Period: 1848 - 1848
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 46
Statua ramzesa ii na fasadi hrama u abu simbelu, nubija
Autor: Maxime Du camp
Period: 1849 - 1852
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 70
Prevoz džinovske statue „bavarija” od livnice do njenog sadasnjeg mesta u münchenu
Autor: Alois Locherer
Period: 1850 - 1850
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 74
Jedna gosopođa
Autor: Antoine Claudet
Period: 1851 - 1851
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 48
Čas geografije
Autor: Antoine Claudet
Period: 1851 - 1851
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 55
Stubovi velike dvorane hrama u karnaku, luxor
Autor: John shaw Smith
Period: 1851 - 1851
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 67
Stereoskopska dagerotipija sa stereoskopskim uređajem za gledanje
Period: 1852 - 1852
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 32
Kubeta vaznesenske saborne crkve u kremlju
Autor: Roger Fenton
Period: 1852 - 1852
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 65
Les ramoneurs
Naziv: Les ramoneurs
Autor: Charles Nègre
Period: 1852 - 1852
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 71
Stara farmerska kuća
Autor: Baron humbert De molard
Period: 1852 - 1852
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 72