Krajnja stanica
Autor: Alfred Steiglitz
Period: 1893 - 1893
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 166
Litografski plakat za paula sescaua
Autor: Toulouse-lautreca
Period: 1894 - 1894
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 113
Seljak
Naziv: Seljak
Autor: Hans Watzek
Period: 1894 - 1894
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 155
Podeljena” refleksna kamera sa dvostrukim sočivom i kesom za menjanje ploca ross i co, (usavršen model)
Period: 1895 - 1895
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 38
Udes na ulici u londonu
Autor: Paul Martin
Period: 1895 - 1895
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 131
Piccauilly noću
Autor: Paul Martin
Period: 1895 - 1895
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 132
Aubrey beardsley
Autor: Fredeaick h. Evans
Period: 1895 - 1895
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 162
Oglas za rendgensku izložbu, london
Period: 1896 - 1896
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 179
Rana rendgenska fotografija
Period: 1896 - 1897
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 178
U bašti
Naziv: U bašti
Autor: E. Nothmann
Period: 1897 - 1897
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 153
Venecija
Naziv: Venecija
Autor: Heinrich Kühn
Period: 1897 - 1897
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 154
Prababa, cuxhafen
Autor: Theodor i oskar Hofmeister
Period: 1897 - 1897
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 156
Pečenje vola na „mopu” u stratfordu na avonu
Autor: Benjamin Stone
Period: 1898 - 1898
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 129
Burski rat, ispaljivanje „joe chamberlaina” na magers-fontein, 1899 .
Autor: Reinhold Thiele
Period: 1899 - 1899
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 124
Naslovna strana kataloga za izložbu, kunsthalle u hamburgu 1899.
Period: 1899 - 1899
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 160
Effet de pluie pariz
Autor: Maurice Busquet
Period: 1899 - 1899
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 163
Čistač parka
Autor: Lacroix
Period: 1900 - 1900
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 151
Slikar i bakropisac sir william strang. fotogravira
Autor: Annan J. craig
Period: 1900 - 1900
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 161
Auguste rodin sa svojim delima: skulptura victora hugoa i „mislilac”
Autor: Edward Steichen
Period: 1902 - 1902
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 159
Ser joseph wilson swan
Autor: Elliot i Fry
Period: 1904 - 1904
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 107