Petorica muškaraca u građanskim odelima (autor Samuilo Pijade)

Vlasnik: 0922, Id: 1925

Naziv ateljea

Fotograf

 • Samuilo Pijade

Snimnjena u periodu

 • 1895 - 1900

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Samuilo - Sima Pijade

Ime i prezime: Samuilo Sima Pijade

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: - 1935

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Beograd[1643] (od kraja devedesetih godina XIX veka[10] do 1935.[1290] verovatno i godinu dve kasnije), sedište: 1. Mali Kalemegdan[1340] ispod paviljona „Cvijeta Zuzorić”[1], 2. Cvetni trg[104], [1184], [1185], [3299] , 3. Kolarčeva br. 10[104], 4. Uzun Mirkova u zgradi hotela „Podrinje”[11] / Kolarčev Univezitet[897] / „do opštine“[999] / „do novog univerziteta”[1291], 5. Kraljev trg br. 5[1565], [3183], 6. Kraljev trg br. 9[1734], [2450]
 • Beograd, ortački S. Pijade i Komp.[120] (oko 1910.)
 • Ortački S. Pijade i Vitrović[2659] (oko 1910.), sedište: moguće samo putujući posao.


Biografija

 • Jevrejin, došao u Beograd iz Bosne[11]. Oženjen Manjete[2038]
 • Stalni fotograf Uprave grada Beograda, snimao kriminalce za policijsku kartoteku[11]. Bio je fotograf za srednju klasu i siromašnije slojeve[11]. Bez obzira na napred izneto, klijenti ateljea bili su: umetnici (glumci, slikari...)[190], ali i akademici (Dušan Pantelić, istoričar[561], Milorad Z. Jovičić, hemičar[563]...)
 • U radu prihvatio iskustva secesije, što je vidljivo ne samo u opremi i rekvizitima ateljea, već i u opremi i ukrasnoj ornamentici fotografija[104]. Njegove fotografije korišćene su kao predložak za štampu razglednica, sa motivima iz Beograda[3252]
 • Reklamira se na reversnim stranama svojih fotografija: „Prva srpska električna fotografija”(još oko 1903.) što asocira na elektro rasvetu[1338], „Prva srp. trenutna fotografija”[1340]...
 • U letnje vreme pružao fotografske usluge građanima i u slobodnom prostoru[190]. Atelje na Malom Kalemegdanu bio pod otvorenim nebom i sa jednostavnom opremom[104], [1336], [1337]. Fotografije rad firme Sime Pijade, snimljene do 1918. godine često su eksterni snimci[1342], [1343], [1344], [1345], [1346]. Reklama ateljea iz tog perioda: „I.srg minut fotografija na artiji u kralj. Srbiji”[1342] i „Fotografija za 5 minuta”[1343]...
 • Izrađivao je razglednice Vrnjačke Banje[41], a takođe radio u pomenutom mestu u toku banjske sezone (npr. oko 1913. godine)[1346], [3299]. Delovao kao putujući fotograf u Valjevu[25], Aleksincu[38], Kragujevcu[2663], Ćupriji (npr. oko 1905. godine)[2777], kao i u Šapcu (zajedno sa ortakom Vitrovićem oko 1910. godine)[2659]
 • Ističe (1913. godine), da izrađuje fotografije na dopisnim kartama[1658]. Za izradu dopisnih karti koristio je fabrički izrađivan materijal[1346], ali i obični foto - papir sa upotrebom odgovarajućeg velikog štambilja[2739]
 • Za potrebe posla zapošljavao je fotografske pomoćnike[1272] i imao učenike[1758], [1760]
 • Fotograf - saradnik „Malog žurnala”[2660]. Aktivni i ugledni član strukovnih udruženja[195], [1290] i donator[2084]
 • Pred sam rat (1941.) živeo na adresi Mladonagoričanska 10 u Beogradu, tada već kao bivši fotograf[51]
 • Stradao sa celom porodicom u progonu Jevreja od strane Nemaca[11]. Ipak, trebalo bi reći da je fotograf Samuilo R. Pijade (rođ. 2.4.1874.) živeo 1946. godine u Beogradu, na adresi Vojvode Sabestijana 27[2679]. Takođe, izvesni I. Pijade (1926.) objavljuje fotografije u „Ilustrovanom listu”.[3209]


Tehnika

 • Koristio je ferlauf[1339] i majolik[2678] tehnike, te braon toner[1339], [1345]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum: neutralno tamna[1338] i više različitih oslikanih[1337], [1340], [1343], [1344], [3141], [3299] pozadina, portijera[1345], okrugli stočić sa šarenim stolnjakom[1336], [1339], nekolicina različitih stolica[1337], [1340], [1344], [2093], ograda od brezovih oblica[1338], [1343], [1345], klupa od pruća[3141]...


Karton-podloga označavanje

 • L. Turkel... / Wien
 • Hatschek Emil, Budepest
 • Bečke, ili domaće štamparije bez oznake logotipa u varijanti namenske štampe, suvenir, sečeni karton, kao i foto papir (u formi dopisne karte), sa upotrebom štambilja, suvog žiga i slovnih maski firme

 

Firma: С. Пијаде[1339], фотограф Пијаде[1346], Фотографски Атеље ЕкспресС. Пијаде Београд[1336], Атеље С. Пијаде - Цветни Трг - Београд[2093], С. ПИЈАДЕ БЕОГРАД до новог универзитета[1291]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.