povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Marija - Mara Rosandić

Ime i prezime: Marija Mara Rosandić

Godina rođenja - smrti: 1883 - 1954

Period aktivnosti: 1909 - 1929

Lokacija: Beograd, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Zagreb[943] (prva i početak druge decenije XX veka, sa prekidima), sedište: atelje slikara Vlahe Bukovca[53]
 • Beograd (oko 1909[1454] - 1914.[162], sa prekidima[3188] i 1919[108] - 1929.[1428]), sedište: 1. preko puta Saborne crkve i konaka Knjeginje Ljubice[53], 2. Knjeginje Ljubice br. 25[1454], [3201], 3. Gospodar Jevremova br. 27.[666]

 Biografija

 • Rođena u Rumi, devojačko Bogdanović, otac Antonije advokat[37]

Završila je umetničku akademiju u Minhenu i postala jedna od prvih žena školovanih fotografa na ovim prostorima37. Supruga poznatog vajara Tome Rosandića, čija je sva dela zabeležila kamerom i sačinila bogatu dokumentaciju o njegovom veoma uspešnom radu[53]

 • Na fotografijama naglašene fluidnosti i mekoće, sa izraženom karakterizacijom likova, snimanim u ateljeu Mare Rosandić, zabeležene su mnoge istaknute ličnosti[63]. Portretisala je svojim foto - aparatom: Ivu Vojinovića[174], Ivana Meštrovića[329], [330], Jašu Prodanovića[355], Tomu Rosandića[53], Hermana Vendela[912], Žanku Stokić[943], Miloša Crnjanskog[3190]...
 • Organizovala je u Beogradu 1909. godine jednomesečni kurs umetničke fotografije[3201] za foto - amatere i početnike[1454]. Saradnik je (1911.) prvog foto - časopisa u Srbiji i Beogradu „Fotografski pregled”[66], [3188]
 • Spada u grupu (malobrojnih) predratnih fotografa koji su i posle Prvog svetskog rata nastavili sa radom u Beogradu[108]. Radno vreme (1921. godine) ateljea Rosandićeve u Gospodar Jevremovoj „10 - 12 i 3 - 4 svakim danom izuzimajući nedelju posle podne”[1099]. Jedan је od osnivača Beogradskog foto - kluba (1928. godine) i jedina žena u Upravnom odboru tog kluba[53]
 • Njeni portreti - fotografije kraljice Marije, sa tek rođenim prestolonaslednikom Petrom, iskorišćeni su kao predložak za štampu serije razglednica[2440], [2592], a objavljivani su i u novinama „Ilustrovani list”[3153], [3157]
 • Na istoj adresi Marijinog ateljea u Gospodar Jevremevoj br. 27 (oko 1921. godine), nalazio se i skulptorski atelje Tamare Rosandić[666], što asocira da su njih dve moguće delile bar deo pomenutog prostora
 • Umrla je u Beogradu[53]
 • U međuratnom periodu, u Beogradu, ul. Kralja Aleksandra br. 1 deluje izvesni atelje „Foto Mara”.[2512]

 Tehnika

 • Koristila je majolik tehniku[3247] i braon toner[2835]


RekvizitorijumKarton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (?) bez oznake logotipa, u varijanti sečeni karton, kao i foto papir (u formi dopisne karte), sa upotrebom štambilja, suvog žiga i rukom pisane firme

Firma: Atelier Bogdanović ZAGREB (suvi žig)[943], [2835], Фотографски атеље М. Росандић Београд (četvorouglasti štambilj)[174] i rukom pisana firma sa tekstom: М. Росандић[1427] i Атеље М. Росандић[1428]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea