povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Nikola Milojević

Ime i prezime: Nikola Milojević

Godina rođenja - smrti: 1865 - 1942

Period aktivnosti: 1898

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Beograd (oko 1898[2822], [2823] - 1901.[5] i kasnije, ali sa naglaskom na usluge povećanja originalnih fotografija), sedište: 1. Knez Mihajlova[189], 2. Kneginje Ljubice br. 14.[2864], [3038]

 Biografija

 • Rođen je u Jagodini, majka Milica i otac Teodor Milojević, terzija[189]
 • Slikarstvo je učio od Đorđa Milovanovića i na akademiji u Beču
 • Nikola Milojevića je pre svega bio slikar, u periodu od 1885. do 1942. godine uradio je preko 250 slika, crteža i litografija[189], predstavljao se kao „nagrađeni akad. živopisac”[5]
 • Druženje sa Leopoldom Leom Kenigom i Milanom Jovanovićem, uglednim beogradskim fotografima svog vremena, približili su Nikoli Milojeviću novi zanat ili umetnost - fotografiju...
 • Poznavanje fotografije, fotografisanja i razvijanja fotografskih ploča, olakšavalo mu je rad na portretu, kojim se kao slikar najčešće bavio[189]
 • Posedovao je fotografsku opremu koja je u svoje vreme bila dovoljna da se njome opremi solidan fotografski atelje[189]. Nikola Milojević je u svom slikarskom ateljeu građanstvu pružao (sudeći prema broju sačuvanih fotografija, jedan kraći vremenski period) i fotografske usluge
 • Reklama ateljea (objavljena u oglasnom delu foto - priručnika štampanom 1902. godine): Pored veštačke izrade portreta s prirode i ostalih veštačkih slika masnom bojom na platnu, nalazi se odeljenje za uveličavanje slika, tako da sa jedne najmanje pa i najstarije fotografske sličice, može uveličati slika do prirodne veličine na platnu ili hartiji. Naročito se obraća pažnja Gospodi Amaterima, da se sa njihove ma i najmanje platne (negativa), može uveličati slika na najusavršenijoj preparisanoj hartiji do prirodne veličine[5]...
 • Reklama Milojevića iz 1911. godine objavljena u dnevnim novinama naglašava da se mogu „poručiti slike pored veštačke sa prirode rađene i uvećane sa fotografije bile one najmanje i najstarije. Uveličane fotografije dorađuju se masnom bojom, akvarelom, kredom i tušem prema porudžbini”[3038]...

Fotografije iz ateljea Nikole Milojevića (imajući u vidu da mu to nije bilo osnovno zanimanje) izuzetno su retke

 • Umro je i sahranjen u Beogradu.[189]

 Tehnika

 • Koristio je majolik tehniku[2822] i braon toner[2823]


RekvizitorijumKarton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (bez logotipa), u varijanti sečeni karton sa rukom pisanom firmom

Firma: Милојевић[2822], [2823]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea