povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Serafin Sperling

Ime i prezime: Serafin Sperling

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti:

Lokacija: Višegrad, b 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

  • Višegrad (prva decenija XX veka i ranije)[2104], [2105]
  • U Srbiji (oko 1900.)[2104], sedište: kao putujući fotograf u Priboju (moguće i drugde po Sandžaku).

 Biografija

  • Serafin Sperling je imao radnju na teritoriji Bosne, a samo povremeno je dolazio u potrazi za poslom na prostor susednog Sandžaka, koji je u to vreme bio u sastavu Turske
  • Po svemu sudeći, delovao je vremenski kratko na teritoriji Priboja i okoline i to kao putujući fotograf
  • Pribojske fotografije su nastale van postavke ateljea, na otvorenom prostoru[2104], najverovatnije u dvorištima osoba u kadru, što je takođe indicija o putujućem radu
  • Mušterije su mu bili ugledni i bogati građani Priboja[2104]. Izdavao je razglednice Priboja[2105]
  • Ima indicija da je Serafin Sperling radio kao putujući fotograf i na drugim prostorima tadašnje Austro - Ugarske monarhije[2416]

 Tehnika

  • Koristio je ferlauf tehniku.[2104]


RekvizitorijumKarton-podloga označavanje

  • Bečke (?) štamparije bez oznake logotipa, u varijanti sečenog kartona, sa upotrebom štambilja firme

Firma: Seraphin Sperling Višegrad Bosnien[2104]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea