povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Živko G. Stefanović

Ime i prezime: Živko G. Stefanović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1867

Lokacija: Vršac, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Beograd (oko 1867.)[163]
 • Vršac[1578] (šezdesete godine XIX veka[114] i oko 1875.[180]), sedište: Staklena slikarnica[180]
 • Vršac, ortački Ž. Stefanović i Hess Fridolin (oko 1875.)
 • Pešta (sedamdesete godine XIX veka)
 • Beč (sedamdesete godine XIX veka).[2609]

 Biografija

 • Poreklom iz Vršca[64]
 • Bio je slikar portretista[64], što mu je verovatno i bilo osnovno zanimanje pre nego što je postao i fotograf
 • Živko Stefanović je autor fotografija od dokumentarnog značaja: „Brod Ferdinad Maks u Turn Severinu u trenutku kada je Knez Mihajlo dolazio iz Carigrada 1867. godine”, „Izvođači diletanske predstave Sućurica i šubara” (1866. godine)[64]...
 • Vremenski kratko boravio je u Beogradu, a stalni atelje imao je u Vršcu[163]
 • U Kneževini Srbiji radio je i kao putujući fotograf (npr. ima indicija za Smederevo), kada je koristio karton - podloge na kojima (po svemu sudeći namerno) nije štampano sedište firme ateljea[1018]
 • Stefanovićevi radovi poseduju vrednosti individualnih umetničkih dela, mada u njihovoj strukturi nema vidljivog saznanja o specifičnosti fotografskog medija[163]
 • Slikom - crtežom svog ateljea „Staklena slikarnica” ukrašavao je reversne strane svojih kartonki[179], [1578]
 • U njegovom radu ipak je slikarstvo dominiralo[180]

Fotografije iz beogradskog ateljea Živka Stefanovića izuzetno su retke

 • Pojavljuje se oko 1903. godine[2992], izvesni fotograf Ž. Stefanović, koji ističe firmu u Beogradu[378], ili radi bez navođenja grada u kome deluje[2169], a dalja istraživanja, nadamo se, pokazaće da li se radi o baš gore pominjanom Živku Stefanoviću. Firma (štambilj): Ж. СТЕФАНОВИЋ СЛИКАР ДЕЛИГРАДСКА УЛ. Бр.10 БЕОГРАД[377], [378], Ж. СТЕФАНОВИЋ СЛИКАР[2169]...
 • Imajući u vidu da je fotografija često porodično zanimanje, trebalo bi pomenuti fotografe: Stefanovits (Deta)[2474], J. Stefanovic (putujuće delovanje, bez isticanja sedišta firme[2475], ali i rad u Budimpešti[2208])...

 Tehnika

 • Koristio je ferlauf[2343] i bombe tehnike i braon toner[1578]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea oskudan: šarena podna prostirka, neutralna pozadina[1497]...


Karton-podloga označavanje

 • Bečke štamparije (?), bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe

Firma: Ж. Стефановић фотограф из Београда[161], Ж. СшефаиоЪũђ Сликар Ž. Stefanovits Photograf[1018], Ж. Стефановић Сликар у ВРШАЦ[1578], ATELIER PHOTHOGRAFIC Ž. G. STEFANOVIČI WIEN[2609]...

 • Ž. Stefanović Deligradska ul. Br. 10, bečke, ili domaće štamparije bez oznake logotipa u varijanti suvenir sa upotrebom štambilja.

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea