Dve gospodje (autor Đorđe Zografski)

Vlasnik: 7682, Id: 1132

Naziv ateljea

Fotograf

 • Đorđe Zografski

Snimnjena u periodu

 • 1910 - 1912

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Đorđe J. Zografski

Ime i prezime: Đorđe J. Zografski

Godina rođenja - smrti: 1871 - 1945

Period aktivnosti: 1903 - 1919

Lokacija: Veles, Makedonija 

Atelje

 • Veles, (oko 1903. i 1919.[2219] i kasnije)
 • Niš, (oko 1910[2706] - 1912.[2221]), sedište: Poštanska ulica[2706] (predhodno tu radi Petar M. Aranđelović).[2865]

 Biografija

 • Rođen u Papradištu kod Velesa[2089], [2219]. Otac Jakov, graditelj, rezbar i živopisac, majka Kata[2221]. Prva supruga Sava mlada je umrla (u tom braku rođen je sin Todor). Sa drugom suprugom Rosom imao je sinove Jovana, Jordana i Slobodana[2221]
 • Potiče iz porodice koja je u XIX veku dala niz čuvenih neimara, zografa i kopaničara. Đorđevi preci sagradili su Sabornu crkvu u Skoplju, Vranju, Kumanovu, kao i crkve u Smederevu, Pirotu, Nišu, Sarajevu, Mostaru, Prijepolju, Sjenici[2089]...
 • Zografski zanat, Đorđe uči od oca i u Rusiji[2221]. Kao zograf, zajedno sa ocem radio je ikonostase u Surdulici[2221], [2420], Šaprnacu, Kuršumliji, Azbresnici, Turekovcu, Nišu[2221]...
 • Fotografsku veštinu naučio je u Sofiji (gde mu je otac imao atelje za izradu ikona) oko 1889. godine[2219]. Fotografije je koristio pri slikanju portreta po porudžbini, kao i za dokumentovanje svojih radova, odnosno fotografskim aparatom snima ikonostase i enterijere u crkvama koje je oslikao[2219]
 • Otac mu je umro 1907. godine. Sa porodicom se seli u Niš, gde će živeti do Balkanskih ratova i raditi kao zograf i slikar[2221], a povremeno kao fotograf. Kod izrade fotografija koristio je braon toner[2060]
 • Niški fotografski atelje Zografskog 1911. godine potrebovao je pomoćnika, ili ortaka[2865]
 • Reklama niškog ateljea: Izrađuje fotografske snimke u raznim veličinama od 6 - 9 pa do 40 - 50cm. Prima na izradu živopisne slike sa masnim bojama, na platnu i hartiji[2060]. Takođe, „izrađujem živopisne slike sa masnim bojama na platnu i artiji u prirodnoj veličini iz prirode i fotografije. Izrađujem ikone u raznim veličinama na platnu i dasci, a za izradu jamči dosadašnji moj dugogodišnji rad...”[2706]

Fotografije iz niškog ateljea Zografskog izuzetno su retke

 • Radio je ikone za Sabornu crkvu u Nišu[2221], kao i u crkvama u Orljanima, Šumanima, Pečenjevcu, Lebanu, Surdulici, Požegi, Beogradu, te u više naseljenih mesta na području Makedonije[2221]
 • Od 1912. godine[2221] i između dva rata živi i radi u Velesu kao ikonopisac[2089], slikar[2221], ali i fotograf[2219], sa čestim poslovnim dolascima na prostor današnje Srbije[2221]
 • Zbog jednog portreta kralja Petra osuđen je u toku Prvog svetskog rata od bugarskih okupatora[2221]. Uradio je i portrete Karađorđa, kneginje Perside[2221]...
 • Umro u bolnici u Skoplju[2219]. Posmrtni ostaci Đorđa Zografskog, 1963. godine preneti su u Veles[2221]
 • Trebalo bi reći da pojedini izvori u Nišu pominju ime izvesnog freskoslikara Đorđi (Joke) Zografskog, rođenog 1862. godine u Galniku, poreklom Cincara.[2220]

 TehnikaRekvizitorijum

 • Rekvizitorijum niškog ateljea Zografskog: neutralna podna prostirka, oslikana pozadina (unutrašnjost salona, stub i portijera...), luksuzni izrezbareni stočić, stolica[2060]...


Karton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (bez logotipa) u varijanti suvenir, sa naknadno oštampanom firmom i reklamom

Firma: Уметнички Атеље ЂОРЂЕ Ј. ЗОГРАФСКИ НИШ[2060]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.