Mladenci Jovica i Mina (autor Aleksandar Hofman)

Vlasnik: 0922, Id: 880

Naziv ateljea

Fotograf

 • Aleksandar Hofman

Tačan datum kada je snimnjena

 • 1906

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Aleksandar Hofman

Ime i prezime: Aleksandar Hofman

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti:

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Niš[117], [206] (od devedesetih godina XIX veka do oko 1904.[1643], [2993]), sedište: jedan period u radnji J. Guelmina[753], [2993]
 • Šabac (oko 1904.)[1643]
 • Kraljevo[2943] (oko 1905[204], [205] - 1907.[3] i oko 1922.[3]), sedište: mogući samo povremeni - putujući rad
 • Vrbas / Overbasz (oko 1917.)[1625]
 • Beograd (od oko sredine dvadesetih[699] do sredine tridesetih[2450] godine XX veka), sedište: Mekenzijeva 78.[209] (na istoj adresi deluje Foto „Gavra” / Konfino oko 1921.[666] i Foto „Elite” oko 1923.).[1732]


Biografija

 • Moguće jevrejskog porekla[190]
 • Devedesetih godina XIX veka u niškoj kafani „Balkan” boravio kao Šandor Hofman fotograf iz Novog Sada[135]. U nekom poslovnom odnosu je oko 1904. godine[2993] sa poznatim fotografom Josipom Guelminom (verovatno je preuzeo njegov niški atelje), a na to upućuje korišćenje gotovo identičnog reversa (štampa R. Turkel) gde je samo ime fotografa različito[117], [206], upotreba istog scenskog rekvizita u oba ateljea (rustična masivna ograda)[117], [754], indicije o vezama Guelmina sa Novim Sadom[118], kao i sačuvane karton - podloge iz Guelminovog ateljea sa dodatkom - pretiskom štambilja Hofmana[753], [2993]
 • Trgovačko - zanatlijski šematizam Kraljevine Srbije za 1905. godinu, beleži da je Aleksandar Hofman jedan od dvojice fotografa (drugi je Sima Alkalaj) u Šapcu[1643]
 • Radio je u Kraljevu (oko 1905[204], [205] - 1907.[3]), moguće samo kao povremeni fotograf. Iako u nazivu firme ne navodi mesto svog delovanja, trebalo bi istaći činjenicu da je većina fotografija iz tog perioda očigledno nastalo u relativno uređenim ateljeskim uslovima, što opet govori o određenoj stalnosti radnje u predmetnom mestu
 • Ima indicija da je delovao u Leskovcu (oko 1906 - 1907.) i to verovatno kao putujući fotograf[207], [2059]
 • U nazivu firme Hofman često ne navodi mesto delovanja radnje, što takođe govori o čestim selidbama, odnosno o mogućem putujućem radu samog ateljea. Bio je aktivan kao fotograf i oko 1936.godine[1568]
 • Izvesni Jozef Hofman posedovao je atelje u Beču (Stadt. Franz Josefs Quai) oko 1880.godine.[3220]


Tehnika

 • Koristio je ferlauf[1573], [2520] i majolik[993] tehnike

 Rekvizitorijum

 • U niškom ateljeu koristio je: podnu prostirku[117], rustičnu masivnu ogradu[117], oslikane pozadine[117], [206], [2324], masivni postament i imitaciju stepeništa[2562], fotelju[2323], svetlu stolicu[2324], krupno kamenje[2325]...
 • Za fotografije iz Kraljeva (one iz perioda 1905 - 1907.) karakterističan je scenski dekor u vidu ogradice od ukrštenih tankih belih oblica ukrašene veštačkim lišćem[200], [203], [204], [205], [214], [217]


Karton-podloga označavanje

 • R. Turkel... / Wien
 • Inostrane i domaće štamparije bez oznake logotipa u varijanti namenske štampe, kao i suvenir, sečeni karton i foto - papir (u formi dopisne karte) sa upotrebom štambilja i nalepnice firme

Firma: Фотографски Атиље Александар Хофман фотограф НИШ[117], [206], Александар Хофман фотограф НИШ (аверс)[2279], ФОТОГРАФ Алекс. Хофман КРАЉЕВО[2943], Александар Хофман Фотограф БЕОГРАД Макензијева 78 (štambilj)[209], [699]... Koristio je i još bar tri različita štambilja za označavanje firme sa sličnim tekstom: Алекс. Хофман фотограф[993] / Александар Хофман фотограф[208], [1567]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.