Mladenci (autor Albert Baubin)

Vlasnik: Miloš Jurišić, Id: 1839

Naziv ateljea

Fotograf

 • Albert Baubin

Snimnjena u periodu

 • 1885 - 1890

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Albert F. Baubin

Ime i prezime: Albert F. Baubin

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1883 - 1909

Lokacija:  

Atelje

 • Niš, ortački Franc Baubin i sin Albert (oko1883.)[477]
 • Niš (oko 1885[663] - 1887.[2277], moguće i koju godinu kasnije), sedište: u hotelu „Srbija”[1760]
 • Solun (oko 1895[2563], [2764] - 1918. i kasnije), atelje: 1. Franka Mahala[2563] vis a vis Pasach Lombardi[2764], 2. Evropska Mahala iza Bošnjak hana[2564], 3. Rue Tcharchi vis - a - vis hotel Central[482]
 • Skoplje / Uskub[481] (prva decenija XX veka)
 • Skoplje, ortački Baubin i Aranđel Stanković - Baubin[1] (prva decenija XX veka).


Biografija

 • Po ocu Austrijanac, ili Nemac[143], možda i jevreskog porekla[190]. Pohađao je 1872. godine IV razred osnovne škole u Jagodini, da bi se iste te godine preselio (verovatno zajedno sa porodicom) u Paraćin[2353]
 • Otac Franc Baubin[477], [478]. Fotografsku veštinu najverovatnije naučio je od Franca, kao porodično zanimanje
 • U poslu, kako je to već bilo uobičajeno prvo je pomagao ocu, sledeći korak je bio zajednički porodični -ortački atelje u Nišu[2102], da bi posle toga Albert Baubin samostalno vodio firmu u nekolicini gradova
 • Oženio se sestrom vlasnika bakalnice iz Niša, imali su dva sina, Nikolu i Franju[143[, i ne bi trebalo sumnjati da su svi oni na neki način učestvovali u fotografskom poslu
 • Oko 1897. godine radio je u ateljeu Franca Baubina u Jagodini[185]
 • Putujući bioskop Alberta Baubina stigao je 1897. godine u Srbiju vozom iz Češke sa 2 pomoćnika i tehnikom u nekoliko sanduka[185]. Prikazivao je filmske projekcije na Edisonovom kinetoskopu (preteča Limijerovog), u Nišu[35], kao i Jagodini[185] i Skoplju[143], [2219] (primetno je da su u svim tim mestima on, ili otac imali u nekom periodu fotografski atelje)
 • Fotograf Baubin (po svemu sudeći Albert) izdavao je razglednice sa motivima iz Skoplja[1773]
 • Izradio je album fotografija posete kralja Petra I (marta 1910.) Hilendaru[1626], [3268].Fotografije iz solunskog perioda objavljivane su mu u beogradskim novinama „Večernje novosti”[2883] i „Ilustrovani Balkan”[3001]
 • Početkom XX veka poslom je dolazio na prostor Kosova i Metohije (Prizren[1533], Priština[2978]...)
 • Fotografiše turskog sultana Mustafu III[2571], Branislava Nušića[2577]...
 • Albertov učenik, Aranđel Stanković - Baubin (1880 - 1957.)[143] bio je poznati skopski fotograf, koji je fotografisao događanja iz balkanskih ratova, kao i ona iz Prvog svetskog rata[109] (fotograf - saradnik je beogradskog „Ilustrovanog malog žurnala”[2840]). Stanković je pored fotografske radnje bio vlasnik i bioskopa „Vardar”[142]. Posle Prvog svetskog rata, Albertovi sinovi su se preselili u Skoplje i radili su kod Stankovića[143]
 • Učenik Stankovića, Dimitrije M. Đukić bio je fotografski pomoćnik kod Alberta Baubina u Solunu[1283]


Tehnika

 • Koristio je majolik tehniku[663] i braon toner[504]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum niškog ateljea Alberta Baubina: šarena podna prostirka, neutralna i oslikana (mermerni stubovi, ograda, vazna..) pozadina, stočić sa pletenom cvetnom pokrivkom[480], [594]...


Karton-podloga označavanje

 • K. Krziwanek, Bernhard Wacht, A. Moll, C.E & Co, R. Turkel... / Wien
 • Bečke i grčke štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe i suvenir sa upotrebom štambilja firme

Firma: Алберт Ф. Баубин Фотограф у Нишу480, Ф. БАУБИН и СИН АЛБЕРТ фотограф у НИШУ[2379], PHOTOPGRAPHIE A. F. BAUBIN USKUB[481], ATELIER PHOTOGRAPHIQUE Albert F. Baubin SALONIQUE[662]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.