Muškarac sa brkovima (autor Panta Hristić)

Vlasnik: 0922, Id: 1855

Naziv ateljea

Fotograf

 • Panta Hristić

Snimnjena u periodu

 • 1880 - 1885

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Kolodijum (mokri postupak)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner, Štampane maske

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Panta Hristić

Ime i prezime: Panta Hristić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1862 - 1885

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Beograd, ortački P. Hristić i A. Knirš (oko 1862 - 1866.)[1], sedište: u bašti g. Đorđa S. Simića na Terazijama[156], [707] (na tom placu početkom XX veka izgrađen je fotografski atelje Milana Jovanovića)[153]
 • Beograd (oko 1866 - 1885.[104], moguće i par godina kasnije[2985]), sedište: 1. u bašti g. Đorđa Simića na Terazijama[1] / Kneza Milana[782], 2. s proću kasacionog suda[1662], [1920], 3. kod Delijske česme[1663]
 • Moguće Beograd, ili putujući, ortački P. Hristić i Trnska (oko 1871.).[1800]


Biografija

 • Fotografsku veštinu moguće da je naučio od ortaka Antala Knirša[1]
 • Po obrazovanju slikar, ali se naknadno opredelio za fotografiju[161]
 • U početku rada koristio je štambilj bez preciziranja mesta rada u nazivu ateljea[779], [2232], dok je na pojedinim fotografijama većeg formata, firmu ispisivao rukom[45], što asocira i na mogući putujući rad
 • Radovi Pante Hristića poseduju vrednosti individualnih umetničkih dela, mada u njihovoj strukturi nema vidljivog saznanja o specifičnosti fotografskog medija[163]
 • Poznati fotograf portretista u Beogradu krajem XIX veka[46]. Zastupljen je u dvorskim albumima u Crnoj Gori[3267]
 • Klijentela: Nikola Pašić i Kosta Taušanović[352], Svetozar Marković[902], Stojan Bošković, istoričar[392], Jovan Dragašević, pesnik[393], Konstatin Peičić, lekar[527], Stevan Mačaj, lekar[528], Sava Sretenović, pisac[529], Momčilo Ivanić, filolog[530], Jovan Đorđević, pukovnik[903], Stanislav Binički, kompozitor i dirigent[937], A. Đ. Popović, poslanik[2141], Mihailo Ilić, general i pisac[2407], kao i oficiri[783], [1482], [2226], [2235], [2261]...
 • Atelje je imao u ponudi fotografiju - portret kralja Milana Obrenovića[904]
 • Od dokumentarnog značaja je fotografija „Prva uprava Beog. Ženskog društva” iz 1875. godine[1]
 • Među prvim beogradskim fotografima koji su snimali portrete van postavke ateljea[46]
 • Postoje navodi da je oko 1877. godine Panta Hristić delovao u Požarevcu[1289] (kao putujući fotograf ?)

Fotografije iz ortačkog ateljea Hristića sa Trnskom pravi su raritetiTehnika

 • Koristio je braon toner kao i ferlauf[781], [1494], bombe[1482] i majolik[783], [1785] tehnike. Imao je u ponudi usluge kopiranja fotografija[2766]. Pretežno je upotrebljavao format posetnice[779], [780], [781], [782], [783], [784], [785], [786], [787]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum: neutralna[2914] i bar dve oslikane pozadine (sa drvećem na stenama[784] i stubovima[782]), neutralna[3054] i bar dve različitih šara podne prostirke[782], [785] (ponekad mušterije stoje na podu od dasaka[1784]), stub[787], portijera[2329], bar dva postamenta[786], [1785], balustrada[785], fotelja sa nitnama[784], stolica[3054]...


Karton-podloga označavanje

 • Eisenschiml & Wachtl, Leopold Turkel ... / Wien
 • Bečke štamparije u varijanti namenske štampe bez oznake logotipa, kao i sečeni karton (domaći ?), sa upotrebom štambilja, nalepnice i rukom pisane firme

Firma: фотографска радионица ХРИСТИЋА и КNИРША у Башти Г. Ђорђа С. Симића на Теразиsi у Београду[2329], P. CHRISTITS PHOTOGRAPH[779], [2232], ПАНТА ХРИСТИЋ ФОТОГРАФ у Београду[780], фтографiћNiи атiлiе ПАNТЕ ХРIСТИЋА У БЕОГРАДУ[2914], ПАNТА ХРИСТИЋ И ТРНСКА ФОТОГРАФИ[1800]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.