Kod prozora
Naziv: Kod prozora
Autor: Hawarden
Period: 1863 - 1863
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 115
Žetva smrti - bojište kod gettysburga. jul 1863.
Autor: Timothy h. O’sullivan
Period: 1863 - 1863
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 120
Reka scinde
Naziv: Reka scinde
Autor: Samuel Bourne
Period: 1864 - 1864
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 79
Probijanje brane u sheppihldu.
Autor: James Mudd
Period: 1864 - 1864
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 86
Dr david livingstone
Autor: Thomas Annan
Period: 1864 - 1864
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 110
Charles garnier
Autor: Antoine Adam-solomon
Period: 1865 - 1865
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 98
Charles baudelaire
Autor: Etienne Carjat
Period: 1865 - 1865
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 99
George sand
Naziv: George sand
Autor: Nadar
Period: 1866 - 1866
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 100
Ella monier-williams
Autor: Lewis Carroll
Period: 1866 - 1866
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 114
Washingtonov stub, yosemite
Autor: Carleton e. Watkins
Period: 1867 - 1867
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 80
Ser john herschel
Autor: Julia margaret Cameron
Period: 1867 - 1867
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 102
Sarah bernhardt u svom ateljeu
Autor: Melandrl
Period: 1867 - 1867
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 106
Sirotinjsko naselje u glasgowu
Autor: Thomas Annan
Period: 1868 - 1868
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 94
Charles darwin
Autor: Julia margaret Cameron
Period: 1869 - 1869
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 103
Francusko-pruski rat, nemacki trupni voz dignut u vazduh od strane francuza blizu méziéresa, avgust 1870.
Period: 1870 - 1870
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 121
Camille corot u arrasu
Autor: Constant Dutilleux
Period: 1871 - 1871
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 111
Ustanak pariske komune, oboren stub vendome, 16. maj 1871.
Period: 1871 - 1871
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 122
Prepisivanje depeša dobijenih golubijom poštom za vreme opsade pariza, 1870-1871.
Period: 1871 - 1871
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 123
Kanjon chelle
Naziv: Kanjon chelle
Autor: Timothy O’sullivan
Period: 1873 - 1873
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 81
Šator-mračna komora u periodu vlažnog kolodijuma
Period: 1875 - 1875
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 28