Kapetan Rad. K. Cvijović
Period: 1914 - 1915
Id: 2295, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Na odmoru
Naziv: Na odmoru
Period: 1914 - 1915
Id: 2294, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Oficir sa sabljom
Period: 1914 - 1915
Id: 2296, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Aero-mehaničar Nikola Kolaković u Solunu 1915. godine
Autor: F.Barcouda
Datum: 1915
Id: 2134, Vlasnik: 0922
Bataljonsko previjalište, kota 1900
Datum: 1916
Id: 2095, Vlasnik: 0922
Bežanija u Koceljevu
Period: 1914 - 1918
Id: 2503, Vlasnik: 0922
Bivak srpske vojske na Krfu 1916. godine
Datum: 1916
Id: 2342, Vlasnik: 0922
Bivak srpskih oficira ispod Kajmak-čalana
Period: 1914 - 1918
Id: 2383, Vlasnik: 0922
Borba psa i ovna
Period: 1914 - 1918
Id: 2476, Vlasnik: 0922
Borbe u selu Dobroveni
Period: 1914 - 1918
Id: 2465, Vlasnik: 0922
Bugarski leševi na Kajmak-čalanu
Period: 1914 - 1918
Id: 2447, Vlasnik: 0922
Bugarski leševi na Kajmakčalanu
Datum: 1916
Id: 2110, Vlasnik: 0922
Bugarski rov na Kajmak-čalanu sa leševima bugarskih vojnika
Datum: 1915
Id: 2379, Vlasnik: 0922
Čišćenje pred Dračem posle prelaza Albanije
Period: 1914 - 1918
Id: 2367, Vlasnik: 0922
Crkva u Kuršumliji
Period: 1914 - 1918
Id: 2464, Vlasnik: 0922
Crna reka kod Skočivira
Period: 1914 - 1918
Id: 2451, Vlasnik: 0922