Dama
Naziv: Dama
Period: 1871 - 1880
Id: 346, Vlasnik: 0922
Dama sa lepezom
Period: 1871 - 1880
Id: 356, Vlasnik: 0922
Dama u fotelji
Period: 1871 - 1880
Id: 354, Vlasnik: 0922
Devojka u grdjanskom odelu
Period: 1871 - 1880
Id: 351, Vlasnik: 0922
Gospodin sa brkovima i bradom
Period: 1871 - 1880
Id: 348, Vlasnik: 0922
Gospodin sa brkovima i bradom
Period: 1871 - 1880
Id: 350, Vlasnik: 0922
Gospodja Katlinka
Period: 1871 - 1880
Id: 340, Vlasnik: 0922
Gospodja sa lepezom
Period: 1871 - 1880
Id: 371, Vlasnik: 0922
Gospodja sa šeširom i štapom
Period: 1871 - 1880
Id: 341, Vlasnik: 0922
Gospodja u gradskoj nošnji
Period: 1871 - 1880
Id: 349, Vlasnik: 0922
Gospodja u gradskoj nošnji
Period: 1871 - 1880
Id: 376, Vlasnik: 0922
Katarina Konstantinović
Period: 1871 - 1880
Id: 367, Vlasnik: 0922
Knez Milan sa lovačkom puškom i psom
Period: 1871 - 1880
Id: 366, Vlasnik: 0922
Milan, Persa i Mijodrag Vasić
Period: 1871 - 1880
Id: 352, Vlasnik: 0922
Milovan Spasić
Period: 1871 - 1880
Id: 347, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima
Period: 1871 - 1880
Id: 362, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima
Period: 1871 - 1880
Id: 370, Vlasnik: 0922
Muskarac sa brkovima
Period: 1871 - 1880
Id: 377, Vlasnik: 0922
Tri sestre
Naziv: Tri sestre
Period: 1871 - 1880
Id: 375, Vlasnik: 0922
Dve Gospođe
Naziv: Dve Gospođe
Period: 1875 - 1880
Id: 1189, Vlasnik: 0922